kop bovenkant

Incentive

Het Engelse woord "incentive" betekent zoveel als prikkel, stimulans. Als wij het over een incentive hebben, dan doelen we op het geven van een prikkel aan personen binnen dan wel buiten de organisatie met als doel de prestaties van deze personen te verhogen.

Motivatie

Prestatie komt voort uit motivatie. Verbeter de motivatie en als resultante worden de prestaties van u als opdrachtgever naar een hoger niveau getild. Motiveren is niets meer (maar ook niet minder) als het aanspreken van de wil en de betrokkenheid van medewerkers en relaties om het even, om hun energie en talenten in te zetten voor uw bedrijf. Motivatie is daarmee iets dat van binnenuit moet komen, niet iets dat je van buitenaf kunt opleggen. Uw taak als management is het om de randvoorwaarden te scheppen die het uw medewerkers en relaties mogelijk maken gemotiveerd te raken. Gemotiveerd voor het behalen van uw doelstellingen.

Prestatie

FinanciŽle prestaties cq. -kengetallen zijn vaak snel geformuleerd en worden uitgeroepen tot een "Heilige Graal" binnen veel organisaties. Maar weet dat subjectieve elementen als servicebewustheid, klantgerichtheid en beleving van uw merk vaak net zo belangrijk zijn bij het behalen van het gewenste resultaat. Zorg er daarom voor dat ook het resultaat van uw incentives een mengvorm van emotionele beleving en zo goed mogelijk meetbare kentallen is.

Effectiviteit

De incentives die we in samenspraak met u als opdrachtgevers ontwikkelen gaan uit van heldere doelstellingen en zijn gerelateerd aan uw bedrijfsvisie en -strategie. Zij passen binnen het voor u op dat ogenblik geldende momentum en bereiken daarmee een optimale effectiviteit.
En zijn wij succesvol hierin? Zeer zeker! Onze langdurige relaties met een grote verscheidenheid aan organisaties geven al aan dat we er keer op keer in slagen om voor u als afnemer het juiste product te creŽren. Dit hebben wij de afgelopen 30 jaar gedaan en wij hopen het ook u in de toekomst te kunnen tonen.

Maars Travel Management

Maars Travel Management ontwikkelt incentives met daarin voor u als professional ongetwijfeld bekende elementen als meetings met een focus, kwalitatief hoogwaardige reizen en evenementen met impact. Alles voor u op maat en (indien gewenst) ondersteunt door op uw situatie toegesneden interne danwel externe communicatie campagnes.

                  
rechterfoto

Maars Travel Management

Maars Travel Management ontwikkelt incentives met daarin voor u als professional ongetwijfeld bekende elementen als meetings met een focus, kwalitatief hoogwaardige reizen en evenementen met impact. Alles voor u op maat en (indien gewenst) ondersteunt door op uw situatie toegesneden interne danwel externe communicatie campagnes.