kop bovenkant

"Laten we een incentive doen!" Deze slogan of eerder nog wilde kreet, wordt nog altijd veelvuldig misbruikt door (commerciŽle) managers in een poging om ťťn of meerdere bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Echter, de inzet van incentives is zinloos als een organisatie zich niet bewust is van de context waarbinnen de incentive wordt ingezet.

Gelukkig wordt het belang van gemotiveerd personeel en een hechte band met (externe) relaties steeds duidelijker onderkend. Daarmee is ook de noodzaak van een structurele benadering van dit onderwerp meer en meer evident. En dus het hebben van een duidelijke visie op het committeren van zowel personeel als 'eerste lijns' relaties. Niet alleen in woord maar ook in daad.
Maars Travel Management helpt organisaties de kloof te dichten tussen goede intenties en de daadwerkelijke implementatie van tailor made motivatie en stimulatie programma's of deze nu intern (interne incentive) of extern (externe incentive) gericht zijn.

Interne incentive

Motivatie gericht. Van werknemers ongeacht rang of stand in de organisatie. Want weet het resultaat van de organisatie is niets meer als de optelsom van de inspanning van haar werknemers. Het management moet zich richten op de mobilisatie van haar medewerkers, ieder dient zijn of haar capaciteiten te maximaliseren om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Motivatie koop je niet, je creŽert de randvoorwaarden waardoor medewerkers gemotiveerd raken. En dat is waar wij ons op richten.

Externe incentive

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed afgestemde incentive campagne de omzet bij wederverkopers kan verhogen met meer als 20%. Dus als ook uw resultaat afhankelijk is van de inspanning van derden.... En u wilt graag meer invloed op de inspanning van deze partijen kunnen uitoefenen? Dan moet, u om dit te bereiken, een gerichte stimulans creŽren en hen die aanbieden. Een stimulans die aanslaat bij de ontvangende partij en die u zichtbaar maakt, niet als leverancier maar als daadwerkelijke partner.

U bent gecommitteerd? En u communiceert dit luid en duidelijk? CreŽer een incentive die SMART is!

                  
rechterfoto
Een goede incentive is SMART;
  1. Is Specifiek gericht op de te behalen doelstellingen;
  2. Heeft doelstellingen die goed Meetbaar zijn;
  3. Is Aantrekkelijk voor uw werknemer/wederverkoper;
  4. Moet gaan over Realistische, haalbare doelstellingen;
  5. Speelt zich af binnen een gedefinieerd Tijdsbestek.